вологість:

тиск:

вітер:

Херсонська обл., 75800
Каланчацький район,
селище Каланчак,
Вул. Леніна, 1
(05530) 3-12-71
(05530) 3-15-80
(05530) 3-17-71
kalanrada@i.ua

 

КАЛАНЧАЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«Д Ж Е Р Е Л О»

                     КАЛАНЧАЦЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

75800  Херсонська_область,_смт._Каланчак,_вул._М. Горького_86,_______

тел./факс (05530) 3-23-99;  3-14-05      Е-mail: dzherelo_kalanchak@ukr.net

Код за ЄДРПОУ: 39262639                

 

Вих. №  22    від  01.02. 2016 р.    

 

                                                                                                  Селищному голові

                                                                                                  Зінчуку В.К.

                                                                                                  Виконавчому комітету

 

Керуючись  Законом України №626-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг», яким не допускається встановлення тарифів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво та зважаючи на те, що діючі тарифи на комунальні послуги водопостачання, водовідведення для населення, яке складає понад 90% всіх споживачів,  є нижчими від фактичної собівартості через постійне зростання статей витрат, особливо паливно-енергетичних ресурсів, що складають близько 50% складової тарифу, просимо Вас об’єктивно підійти до питання підвищення тарифів.  Додатки:

1.Звіт  про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємства від надання послуг водопостачання та водовідведення за 2015 рік (форма №1С-водопостачання, водовідведення) - 2 арк.;

2. Дані про тарифи на послуги водопостачання, водовідведення                                 

по Каланчацькому комунальному унітарному підприємству «ДЖЕРЕЛО» Каланчацької селищної ради  станом на  1 січня 2016 року – 2 арк.;

         3.Розрахунок тарифу на послуги централізованого постачання холодної питної води та централізованого водовідведення виходячи із фактичних мінімальних витрат з урахуванням можливої оптимізації відповідно до місцевих умов і можливостей та економії – 3 арк.;

         3.Пояснювальна записка до розрахунку тарифів на послуги з централізованого постачання холодної питної води та централізованого водовідведення – 23 арк..

 

З повагою

директор ККУП «Джерело»                                             О.В. Шиян

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо необхідності приведення тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення  по селищу Каланчак Херсонської області до економічно обґрунтованого рівня через постійне різке зростання  складових витрат.

 

         Питна вода – це джерело життя, невід’ємна частина життєзабезпечення та безпеки населення.

         Проте, щоб цю воду підняти з надр землі і донести до споживача, необхідно понести певні витрати. Сплатити вартість електроенергії, яка складає майже 50% вартості витрат, понести витрати на придбання матеріалів для проведення поточних ремонтів і усунення поривів, паливно-мастильних матеріалів , виплатити заробітну плату працівникам, які обслуговують мережі та обладнання, ведуть контроль і облік, відрахувати до бюджету різних рівнів вартість податків передбачених чинним законодавством  України, тощо.

Водночас, слід зазначити, що в  силу об’єктивних причин,  незалежних від підприємства, а саме  постійного зростання вартості основних складових тарифів, зокрема,  найбільш затратної статті електроенергії постійно виникає невідповідність діючих тарифів фактичним витратам.

Причиною збитковості є і те, що тарифи на комунальні послуги  переглядаються несвоєчасно та не в повному розмірі, тому реальна собівартість цих послуг є  значно вищою. Працюємо   на регульованих тарифах і не маємо достатніх матеріальних та технічних ресурсів, необхідних для виконання своїх функцій у нормативному режимі. 

Як не крути, якщо тариф не затверджено в  розмірі фактичної вартості, та не надано відшкодування різниці в тарифах, то під­приємство не зможе уберегтися від фінансових санкцій, несвоєчасної виплати заробітної плати, сплати вартості спожитих енергоносіїв тощо.

Ще в 2010 році було одержано офіційний висновок, щодо обґрунтованого тарифу для населення (96% споживачів)  по водопостачанню в розмірі 5,05 грн. за куб. м., по водовідведенню – 7,54 грн. за куб. м. За п’ять  років подорожчали матеріали, пальне, електроенергія, збільшився рівень мінімальної заробітної плати тощо.

Про це свідчить дана таблиця:

№ п/п

Найменування показника

Одиниця виміру

 

Вартість , грн.

Ріст цін

Передбачено в діючому тарифі в цінах 2010 року

Фактично станом на 25.01.2016р.

 

грн.

%

1.

Індекс інфляції

 

2010-2015

 

204,0

2.

Податки

тис.грн.

15,3               37,8

+22,5

247,0

3.

Електроенергія

грн., за 1кВт/год.

0,75

1,91

+ 1,16 за 1 кВТ/год

255,0

4.

Бензин А-92

грн., за 1 літр

7,20

 

17,50

 

+ 10,20 за 1 л. пального

243,0

5.

 

Дизельне пальне

грн., за 1л.

6,64

15,00

+ 8,36 за 1л пального

226,0

6.

Масло дизельне

грн., за 1л.

11,00

32,00

+ 21,00за 1л масла

291,0

7.

Мінімальна зарплата

грн. за місяць

744,00

1318,00

+574,0 грн.

177,0

 

За результатами аналітичних даних за 2015 рік собівартість послуг для населення склала:

Фактична собівартість за 2015 рік

Одиниця виміру

Водопостачання

Водовідведення

грн./м3

6,49

7,72

при діючому тарифі для населення по водопостачанню  4,00 грн./м3 та водовідведенню 7,28 грн./м3

При цьому фактична собівартість занижена за рахунок оптимізації штатів, економії заробітної плати шляхом нарахування   мінімальної заробітної плати, не проведенням поточних та профілактичних ремонтів через відсутність коштів.

                          

При плануванні заходів по забезпеченню  розв’язання визначеної проблеми вбачається приведення до відповідності тарифів, які б забезпечили окупність витрат та рентабельну роботу підприємства.

Виходячи з цього, пропонуються такі тарифи  на:

-         послуги водопостачання :

для населення-8,41 грн. (рентабельність 5 %);

для бюджетних установ-9,21 (рентабельність 15%);

для інших споживачів-12,01 грн. ( рентабельність 50%).

-         послуги водовідведення :

для населення-11,47 грн. (рентабельність 5 %);

для бюджетних установ-12,57 (рентабельність 15%);

для інших споживачів-16,39грн. ( рентабельність 50%).

 

  Внаслідок зміни тарифів отримаємо  і вигоди і ризики, а саме:

 

Сфера впливу

Вигоди

Ризики

Орган місцевого самоврядування

Вирішення проблем підприємства, підвищення платоспроможності, сплата податків до бюджету селища

Незадоволення населення ростом тарифів

ККУП «Джерело»

Ліквідація збиткової роботи підприємства, вчасна сплата податків, своєчасність розрахунків за отримані енергоносії, виплата заробітної плати згідно законодавчо встановленого рівня встановлення економічно обґрунтованих тарифів

Незадоволення населення селища ростом тарифів, як наслідок -  складність в забезпеченні повної проплати за надані послуги

Населення селища

Збереження ККУП «Джерело» від банкруцтва, стабільна його робота по наданню комунальних  послуг

 

 

Доведення тарифів до ринкового рівня зменшить тиск на бюджет і розміри субсидіювання та стимулюватиме споживачів до заощадження. А розумна політики підтримки малозабезпечених не призведе до соціального вибуху.

 

 

       Директор

ККУП «ДЖЕРЕЛО»                                                                О.В. Шиян                                        

 

 

 

 

РОЗРАХУНОК

 

 

 

 

витрат операційної діяльності по наданню послуг з водопостачання

 

та водовідведення по ККУП "ДЖЕРЕЛО" Каланчацької селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

ПОКАЗНИКИ

Одиниця

Водопостачання

  Водовідведення

 

 

виміру

 

 

1

2

3

4

5

1.

Виробнича собівартість послуг

гривень

1064312

325757

 

- всього

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

1,1

Прямі витрати - всього

гривень

1018914

302198

 

із них:

 

 

 

 

- виробничі запаси: матеріали

гривень

58797

5863

 

- виробничі запаси: паливо на

гривень

69221

0

 

технологічні потреби

 

 

 

 

- електроенергія на технологіч

гривень

645954

104228

 

ні потреби

 

 

 

 

- прямі  витрати на оплату

гривень

190475

148755

 

праці виробничого персоналу

 

 

 

 

-єдиний соціальний внесок

гривень

41904

32726

 

-амортизація основних засобів

гривень

12562

10626

 

нематеріальних та інших необо

 

 

 

 

ротних активів виробничого

 

 

 

 

призначення

 

 

 

 

 

 

 

-інші прямі витрати

гривень

61343

0

1.2.

Загальновиробничі витрати

гривень

45398

23559

2.

Адміністративні витрати

гривень

187427

146375

3.

Інші витрати на збут

гривень

230830

54580

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО витрат операційної

гривень

1482569

526712

 

діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер         

 

 

С.В. Берсенева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економіст

 

 

Р.Д. Поривай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

 

 

 

 

Директор ККУП "ДЖЕРЕЛО"

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Шиян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р О З Р А Х У Н О К

 

 

 

 

базового тарифу на послуги централізованого постачання холодної питної води відповідно до

 

 

Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року №869 із змінами і доповненнями

 

(без використання внутрішньобудинкових мереж) для споживачів селища Каланчак Херсонської області

 

 

 

 

 

 

в цінах січня 2016 року

 

 

 

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ (ПИТНА ВОДА)

 

Складові тарифу

Рівень

Рівень

в  тому числі:

 

з/п

 

 

витрат

витрат,

 

 

Бюджет

Інші

 

 

 

 

на 1 м3,

всього,

Населення

ні орга-

спожи-

 

 

 

 

грн.

гривень

 

 

нізації

вачі

 

1. Витрати операційної діяльності

8,01

1543911

1485537

29611

28763

 

1.1.

Планова виробнича собівартість

5,84

1125654

1083094

21589

20971

 

 

А

Прямі матеріальні витрати

4,01

773972

744709

14844

14419

 

 

Б

Прямі матеріальні витрати на

0,99

190475

183273

3653

3548

 

 

 

оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

В

Інші прямі витрати

0,60

115809

111430

2221

2157

 

 

Г

Змінні загальновиробничі та по-

0,24

45398

43682

871

846

 

 

 

стійні розподілені загальновироб

 

 

 

 

 

 

 

 

ничі витрати

 

 

 

 

 

 

1.2.

Адміністративні витрати

0,97

187427

180341

3595

3492

 

1.3.

Витрати на збут

1,20

230830

222103

4427

4300

 

1,4.

Інші операційні витрати

0,00

0

0

0

0

 

 

 

 

Населе-

Бюджетні

Інші

Населе-

Бюджетні

Інші

 

 

ння

організа-

спожи

ння

організа-

спожи

 

 

 

 

 

ції

вачі

 

ції

вачі

 

2.Повна планова собівартість

8,01

8,01

8,01

1485537

29611

28763

 

3.Витрати на здійснення капітальних

 

 

 

 

 

 

 

інвестицій

0,00

0,00

0,00

0

0

0

 

4.Запланований прибуток                  %

5

15

50

5

15

50

 

                                             

0,40

1,20

4,00

74277

4442

14381

93100

в тому числі: податок на прибуток

0,07

0,22

0,72

13370

800

2589

 

5.Економічно обгрунтований тариф

8,41

9,21

12,01

1559814

34053

43144

 

6.Податок на додану вартість

0,00

0,00

0,00

0

0

0

 

7.Економічно обгрунтований тариф

8,41

9,21

12,01

1559814

34053

43144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Середньозважений рівень рентабельності, %

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Обсяг підйому та подачі в мережу  води ( з врахуванням втрат)

куб. м

192811

 

2.

Обсяг реалізації послуги водопостачання  населенню

куб. м

180612

 

3.

Обсяг реалізації послуги водопостачання бюджетним організаціям

куб. м

3600

 

4.

Обсяг реалізації послуги водопостачання іншим споживачам

куб. м

3497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економіст                                                         Р.Д. Поривай

 

 

 

Головний бухгалтер                                       С.В. Берсенева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

 

 

 

 

Директор ККУП "ДЖЕРЕЛО"

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Шиян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р О З Р А Х У Н О К

 

 

 

 

базового тарифу на послуги послуги з централізованого водовідведення відповідно до Постанови

 

 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року №869 із змінами і доповненнями

 

 

 

для споживачів селища Каланчак Херсонської області

 

 

 

 

 

 

 

 

в цінах січня 2016 року

 

 

 

 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 

Складові тарифу

Рівень

Рівень

в  тому числі:

 

з/п

 

 

витрат

витрат,

 

 

Бюджет

Інші

 

 

 

 

на 1 м3,

всього,

Населення

ні орга-

спожи-

 

 

 

 

грн.

гривень

 

 

нізації

вачі

 

1. Витрати операційної діяльності

10,93

526712

468780

45673

12260

 

1.1.

Планова виробнича собівартість

6,76

325757

289927

28247

7582

 

 

А

Прямі матеріальні витрати

2,28

110091

97982

9546

2562

 

 

Б

Прямі матеріальні витрати на

3,09

148755

132394

12899

3462

 

 

 

оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

В

Інші прямі витрати

0,68

32726

29127

2838

762

 

 

Г

Змінні загальновиробничі та по-

0,71

34185

30425

 

796

 

 

 

стійні розподілені загальновироб

 

 

 

 

 

 

 

 

ничі витрати

 

 

 

 

 

 

1.2.

Адміністративні витрати

3,04

146375

130275

12693

3407

 

1.3.

Витрати на збут

1,13

54580

48577

4733

1270

 

1,4.

Інші операційні витрати

0,00

0

0

0

0

 

 

 

 

Населе-

Бюджетні

Інші

Населе-

Бюджетні

Інші

 

 

ння

організа-

спожи

ння

організа-

спожи

 

 

 

 

 

ції

вачі

 

ції

вачі

 

2.Повна планова собівартість

10,93

10,93

10,93

468780

45673

12260

 

3.Витрати на здійснення капітальних

 

 

 

 

 

 

 

інвестицій

0,00

0,00

0,00

0

0

0

 

4.Запланований прибуток                  %

5

15

50

 

 

 

 

                                             

0,55

1,64

5,46

23439

6851

6130

36420

в тому числі: податок на прибуток

0,10

0,30

0,98

4219

1233

1103

 

5.Економічно обгрунтований тариф

11,47

12,57

16,39

492219

52524

18389

 

6.Податок на додану вартість

0,00

0,00

0,00

0

0

0

 

7.Економічно обгрунтований тариф

11,47

12,57

16,39

492219

52524

18389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Середньозважений рівень рентабельності, %

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Обсяг пропуску та очистки стоків( з урахуванням вигрібних ям) - всього

куб. м

48205

 

2.

Обсяг реалізації послуги водовідведення  населенню

куб. м

42903

 

3.

Обсяг реалізації послуги водовідведення бюджетним організаціям

куб. м

4180

 

4.

Обсяг реалізації послуги водовідведення іншим споживачам

куб. м

1122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економіст                                                         Р.Д. Поривай

 

 

 

Головний бухгалтер                                       С.В. Берсенева