вологість:

тиск:

вітер:

Херсонська обл., 75800
Каланчацький район,
селище Каланчак,
Вул. Леніна, 1
(05530) 3-12-71
(05530) 3-15-80
(05530) 3-17-71
kalanrada@i.ua

                                Додаток 1

                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Розпорядження селищного голови

                                                                від 22 січня 2013 року № 02

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

у Каланчацькій селищній раді та її виконавчому комітеті

 

       1. У Каланчацькій селищній раді та її виконавчому комітеті до службової належить наступна інформація:

1.1. Персональні дані про особу (сімейний стан, освіта, стан здоров’я, місце роботи, доходи, перебування у розшуку та засудженість, а також адреса, дата і місце народження). Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до чинного законодавства виконавчими органами та посадовими особами селищної ради.

1.2 Інформація, що міститься у документах селищної ради та її виконавчого комітету, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності селищної ради та її виконавчого комітету або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та прийняттю рішень.

1.3. Інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, стосовно якої громадяни чи юридичні особи, що нею володіють, встановили режим службової інформації.

1.4. Інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в суспільстві.

1.5. Відомості з рішень виконавчого комітету з питань, які відносяться до компетенції комісії у справах дітей, про переоформлення технічної документації, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності.

1.6. Матеріали стосовно створення та забезпечення комплексної системи захисту інформації (інструкції, плани роботи тощо).

1.7. Інформація до звернень, заяв громадян.

1.8. Відомості архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян.

1.9. Відомості архівного фонду, що захищають права та законні інтереси власників документів та можуть бути використаними тільки з дозволу власника документів.

1.10. Дані з розпоряджень селищного голови, які стосуються питань внутрішньо-організаційної діяльності виконавчого комітету.

1.11. Відомості з розпоряджень селищного голови з кадрових питань.

1.12. Відомості про облік трудових книжок.

1.13. Відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та присвоєння почесних звань.

1.14. Дані доповідних записок.

1.15. Дані з протоколів засідань виконавчого комітету, якщо вони проводилися в закритому режимі, та матеріалів до них.

1.16. Персональні дані про учасників конкурсних торгів.

1.17. Відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації.

1.18. Відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності.

1.19. Відомості з особових рахунків працівників.

1.20. Відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність виконавчого комітету  Каланчацької селищної ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування (відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри).

       2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „ для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до статті 6 Закону України „ Про доступ до публічної інформації ”.

 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                    О.В. Гокк