вологість:

тиск:

вітер:

Херсонська обл., 75800
Каланчацький район,
селище Каланчак,
Вул. Леніна, 1
(05530) 3-12-71
(05530) 3-15-80
(05530) 3-17-71
kalanrada@i.ua

            Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                                              20.04.2012р.

№ з/п

У звіті зазначається

                                        Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення восьмої сесії шостого скликання Каланчацької селищної ради від 10 березня 2011року №70 «Про затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення».

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

3.

Цілі прийняття акта

- запобігання банкрутства водоканалізаційного господарства,

- підвищення платоспроможності підприємства,

- ліквідація заборгованості по платежах та податках,

- забезпечення заробітної плати працівникам не нижче мінімальної заробітної плати,

- створення можливості запровадження енергозберігаючих заходів

4.

Строк виконання заходів з відстеження

Квітень 2012 року.

5.

Тип відстеження (базове, повторне або періоди)

Повторне відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз ефективності здійснюється через аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, способи одержання даних

Результативність даного регуляторного акту відстежується на основі  розрахунків за квітень-грудень 2011 року  та І квартал 2012 року

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

За результатами аналізу діючих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення ТОВ «Каланчацький водоканал» працює збитково. За квітень-грудень 2011  р. збитки склали 324,5тис.грн. За І квартал 2012р. збитки становлять по водопостачанню- 146,4 тис.грн., по водовідведенню-13,9 тис.грн, в цілому -160,3 тис.грн. Фактична собівартість 1 куб.м. водопостачання в квітень-грудень 2011р. становила 4,67 грн./куб.м. Фактична собівартість 1 куб.м. водовідведення квітень-грудень 2011р .становила 7,63 грн./куб. Рівень відшкодування середньозваженим тарифом водопостачання за квітень-грудень 2011р. становить 59,8%, за І квартал 2012 р.-34,5 %. Рівень відшкодування середньозваженим тарифом водовідведення становить 90,3, за І квартал – 83,2% відповідно.

9.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

     Дія цього  регуляторного акту не виправдала цілей, які ставились щодо його прийняття. ТОВ «Каланчацький водоканал» продовжує працювати збитково, затверджені тарифи не забезпечили підприємству прибуткової роботи. Підприємство має велику заборгованість по податках і платежах до бюджету; відсутні кошти на впровадження енергозберігаючих заходів. Виходячи з цього, прийняття даного регуляторного акту не дало позитивного ефекту, тому ТОВ «Каланчацький водоканал» необхідно подати нові розрахунки економічно обґрунтованих та окупних тарифів на погодження до Каланчацької селищної ради.

 

 

В.о. директора 

ТОВ «Каланчацький водоканал»                               Г.М. Бібік

 

Виконавець: Поривай Р.Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                     23.04.2012 р.

№ з/п

У звіті зазначається

                                            Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення восьмої сесії шостого скликання Каланчацької селищної ради від 10 березня 2011 року № 72 «Про затвердження тарифів з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот»

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

3.

Цілі прийняття акта

прибуткова робота підприємства;

якісне надання послуг споживачам.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

   Квітень 2012 року.

5.

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз ефективності здійснюється через аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

 

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

     Для відстеження ефективності дії регуляторного акту використовувався порівняльний аналіз планової та фактичної собівартості послуг із вивезення  побутових відходів.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

  За результатами аналізу діючих тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів  ТОВ «Каланчацький водоканал» працює збитково. За квітень-грудень 2011  р. збитки склали 7,1тис.грн. За І квартал 2012р. збитки становлять 12,1 тис.грн. Фактична собівартість 1 куб.м. вивезення твердих побутових відходів за  квітень-грудень 2011р. становила 22,25 грн./куб.м. Фактична собівартість 1 куб.м. вивезення рідких нечистот за квітень-грудень 2011р .становила 37,44 грн./куб. Рівень відшкодування середньозваженим тарифом з вивезення твердих побутових відходів  за квітень-грудень 2011р. становить 79,5%, за І квартал 2012 р.-44,4 %. Рівень відшкодування середньозваженим тарифом з вивезення рідких нечистот  становить 66,4, за І квартал – 50,1% відповідно.  

 

9.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

     Прийняття нових тарифів ,збільшених на 20% до розрахункових 2003 року не дозволило підприємству дещо покращити фінансову ситуацію, через  постійне зростання розміру мінімальної заробітної плати, цін на ПММ,запасні частини , матеріали, тариф і надалі залишається неокупним. Підприємству потрібно скоригувати діючі тарифи.  

Діючі тарифи є збитковими, тому необхідно підготувати розрахунки на вивезення побутових відходів і затвердити економічно обґрунтовані тарифи.

 

В.о. директора 

ТОВ «Каланчацький водоканал»                                      Г.М. Бібік

 

 

Виконавець: Поривай Р.Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                     23.04.2012 р.

№ з/п

У звіті зазначається

                               Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення восьмої сесії шостого скликання Каланчацької селищної ради від 10 березня 2011 року № 71 «Про затвердження тарифів за утримання багатоквартирних будинків та прибудинкових територій»

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

 

3.

Цілі прийняття акта

- забезпечення беззбиткової діяльності  підприємства;

- підвищення платоспроможності підприємства;

- забезпечення заробітної плати працівникам не нижче мінімальної;

- забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків, споруд та прибудинкових територій;

- створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

Квітень 2012 року

5.

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне  відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз ефективності здійснюється через аналіз фінансово-господарської діяльності.

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта визначались показники:

1.Результат фінансово-економічної діяльності  підприємства;

2.Обсяг наданих послуг з обслуговування житла;

3. Рівень окупності тарифів;

4.Своєчасність виплати заробітної плати, підвищення її розміру;

5.Показники якості: кількість скарг на неякісне надання послуг, незручності обслуговування в часі та періодичності.

 

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

Аналіз фінансово – господарської діяльності за квітень-грудень 2011 року, І квартал 2012 року.

№п/п

                

                 Статті

Квітень-грудень 2011 рік

І квартал 2012 рік

1

Доходи

213,6

62,6

 

2

Витрати

264,8

78,8

 

3

Фінансовий результат до оподаткування

-51,2

-16,2

 

     За квітень-грудень 2011 року  та І квартал 2012 року  доходи підприємства не зросли через затвердження тимчасово діючих тарифів як постійно діючих в тому самому розмірі. Однак  витрати підприємства збільшились через ріст цін і тарифів на енергоносії, матеріали,ставок податків, зборів, обов’язкових платежів,рівня мінімальної заробітної плати,тощо.

     Щодо окупності тарифів, то окупність тарифу станом на 01.01.2012 року становила 80,0 %, а станом на 01.04.2012 року – 80,1%.

    Звідси і неодноразові скарги до товариства та селищної ради скарги, які стосувались проведення ремонтних робіт у будинку, перекриття даху, тощо. Питання вирішуються ,проте потребують більше фінансових затрат.

9.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Діючі тарифи є збитковими. Підприємству потрібно скоригувати діючі тарифи до розміру ,що відшкодовували б фактичну собівартість послуг.

 

В.о. директора 

ТОВ «Каланчацький водоканал»                                    Г.М. Бібік

 

Виконавець: Поривай Р.Д.

 

 

 

            Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                                              16.03.2011р.

№ з/п

У звіті зазначається

                                        Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення восьмої сесії шостого скликання Каланчацької селищної ради від 10 березня 2011року №70 «Про затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення».

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

3.

Цілі прийняття акта

Цілі даного врегулювання – питання інтересів органів місцевого самоврядування,ТОВ «Каланчацький водоканал»,населення та інших споживачів , а саме:

- поліпшення фінансового стану підприємства;

- можливість надати населенню та іншим споживачам якісні,своєчасні та в повному обсязі послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

- підвищення іміджу підприємства.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

До 18 березня 2011 року.

5.

Тип відстеження (базове, повторне або періоди)

Базове відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акту відбулося шляхом аналізу планових показників підприємства на 2011 рік.

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, способи одержання даних

Результативність даного регуляторного акту відстежується на основі  планових розрахунків.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

-100% відшкодування споживачами фактичних витрат на виробництво послуг централізованого водопостачання та водовідведення;

- беззбиткова діяльність підприємства;
- отримання споживачами в повному обсязі якісних та своєчасних послуг.

Директор  ТОВ «Каланчацький водоканал»                                                           В.К. Зінчук

Виконавець: Поривай Р.Д.

           Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                     16.03.2011 р.

№ з/п

У звіті зазначається

                                            Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення восьмої сесії шостого скликанняКаланчацької селищної ради від 10 березня 2011 року № 72 «Про затвердження тарифів з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот»

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

3.

Цілі прийняття акта

Цілі даного врегулювання – питання інтересів органів місцевого самоврядування,ТОВ «Каланчацький водоканал»,населення та інших споживачів , а саме:

- поліпшення фінансового стану підприємства;

- можливість надати населенню та іншим споживачам якісні,своєчасні та в повному обсязі послуги з вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот ;

- підвищення іміджу підприємства.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

   До 18 березня 2011 року.

5.

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акту відбулося шляхом аналізу планових показників підприємства на 2011 рік.

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

Результативність даного регуляторного акту відстежується на основі  планових розрахунків

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

-100% відшкодування споживачами фактичних витрат на виробництво послуг з вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот;

- беззбиткова діяльність підприємства;
- отримання споживачами в повному обсязі якісних та своєчасних послуг.

Директор  ТОВ «Каланчацький водоканал»                                              В.К. Зінчук

Виконавець: Поривай Р.Д.

             Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                     16.03.2011 р.

№ з/п

У звіті зазначається

                               Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення восьмої сесії шостого скликання Каланчацької селищної ради від 10 березня 2011 року № 71 «Про затвердження тарифів за утримання багатоквартирних будинків та прибудинкових територій»

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

 

3.

Цілі прийняття акта

Цілі даного врегулювання – питання інтересів органів місцевого самоврядування,ТОВ «Каланчацький водоканал»,населення та інших споживачів , а саме:

- поліпшення фінансового стану підприємства;

- можливість надати населенню та іншим споживачам якісні,своєчасні та в повному обсязі послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

- підвищення іміджу підприємства.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

   До 18 березня 2011 року.

5.

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акту відбулося шляхом аналізу планових показників підприємства на 2011 рік.

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

Результативність даного регуляторного акту відстежується на основі  планових розрахунків

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

-100% відшкодування споживачами фактичних витрат на виробництво послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

- беззбиткова діяльність підприємства;
- отримання споживачами в повному обсязі якісних та своєчасних послуг.

Директор ТОВ «Каланчацький водоканал»                                   В.К. Зінчук

Виконавець: Поривай Р.Д.

           Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                                              07.04.2010р.

№ з/п

У звіті зазначається

                                        Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення виконкому Каланчацької селищної ради від 07 квітня 2010 року №59 «Про затвердження норм відпуску питної води споживачам селища Каланчак за умови відсутності засобів обліку води».

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

3.

Цілі прийняття акта

Ціллю впровадження рішення є затвердження нормативів(норм)споживання води для споживачів ТОВ «Каланчацький водоканал» відповідно до постанови КМУ від 25серпня 2004 року №1107 «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання»,що сприятиме плануванню господарської діяльності товарис тва,забезпечення його стабільної роботи, врегулювання відносин,що виникають між надавачем відповідних послуг та споживачем.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

До 07 квітня 2010 року.

5.

Тип відстеження (базо ве, повторне або періоди)

Базове відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз ефективності здійснюється через аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

7.

Дані та припущення, на основі яких відсте- жувалась результа тивність, способи одержання даних

Результативність даного регуляторного акту відстежується на основі  розрахункового методу.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

Документ безпосередньо має вплив на фізичних і юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців,які отримують або мають намір отримувати послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та не мають засобів обліку води,забезпечуючи дотримання законодавства,що регулює порядок надання та оплати комунальних послуг.

Директор  ТОВ «Каланчацький водоканал»                             В.О. Авраменко

Виконавець: Поривай Р.Д.

           Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                                              20.04.2011р.

№ з/п

У звіті зазначається

                                        Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення виконкому Каланчацької селищної ради від 07 квітня 2010 року №59 «Про затвердження норм відпуску питної води споживачам селища Каланчак за умови відсутності засобів обліку води».

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

3.

Цілі прийняття акта

Ціллю впровадження рішення є затвердження нормативів(норм)споживання води для споживачів ТОВ «Каланчацький водоканал» відповідно до постанови КМУ від 25серпня 2004 року №1107 «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання»,що сприятиме плануванню господарської діяльності

 товариства,забезпечення його стабільної роботи, врегулювання відносин,що виникають між надавачем відповідних послуг та споживачем.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

з 07 квітня по 21 травня  2011 року.

5.

Тип відстеження (базо ве, повторне або періоди)

Повторне відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз ефективності здійснюється через аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

7.

Дані та припущення, на основі яких відсте- жувалась результа тивність, способи одержання даних

Результативність даного регуляторного акту відстежується на основі  розрахункового методу.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

Документ безпосередньо має вплив на фізичних і юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців,які отримують або мають намір отримувати послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та не мають засобів обліку води,забезпечуючи дотримання законодавства,що регулює порядок надання та оплати комунальних послуг.

9.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття даного рішення забезпечило виконання вимог чинного законодавства щодо установлення необхідних обсягів постачання питної води для споживачів,які не мають засобів обліку ,планування господарської діяльності підприємства,забезпечення його стабільної роботи,врегулювання відносин,що вини акають між надавачем відповідних послуг та споживачем. Мета досягнута.

 

 

Директор  ТОВ «Каланчацький водоканал»                             В.К.Зінчук

 

Виконавець: Поривай Р.Д.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                                              07.04.2010р.

№ з/п

У звіті зазначається

                                        Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення виконкому Каланчацької селищної ради від 07 квітня 2010 року №62 «Про затвердження норм накопичення твердих побутових відходів для фізичних осіб(громадян),графіка збору і вивезення твердих побутових відходів і негабаритних матеріалів та визначення середньої відстані їх перевезення»».

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

3.

Цілі прийняття акта

Ціллю впровадження рішення є затвердження нормативів(норм) накопичення побутових відходів  для споживачів ТОВ «Каланчацький водоканал» відповідно до Закону України «Про відходи» розділ ІV,що сприятиме плануванню господарської діяльності товарис тва,забезпечення його стабільної роботи, врегулювання відносин,що виникають між надавачем відповідних послуг та споживачем.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

До 07 квітня 2010 року.

5.

Тип відстеження (базо ве, повторне або періоди)

Базове відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз ефективності здійснюється через аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

7.

Дані та припущення, на основі яких відсте- жувалась результа тивність, способи одержання даних

Результативність даного регуляторного акту відстежується на основі  розрахункового методу.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

Документ безпосередньо має вплив на фізичних і юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців,які отримують або мають намір отримувати послуги з вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот,забезпечуючи дотримання законодавства,що регулює порядок надання та оплати комунальних послуг.

Директор  ТОВ «Каланчацький водоканал»                             В.О. Авраменко

Виконавець: Поривай Р.Д.

           Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                                              20.04.2011р.

№ з/п

У звіті зазначається

                                        Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення виконкому Каланчацької селищної ради від 07 квітня 2010 року №62 «Про затвердження норм накопичення твердих побутових відходів для фізичних осіб(громадян),графіка збору і вивезення твердих побутових відходів і негабаритних матеріалів та визначення середньої відстані їх перевезення»».

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

3.

Цілі прийняття акта

Ціллю впровадження рішення є затвердження нормативів(норм) накопичення побутових відходів  для споживачів ТОВ «Каланчацький водоканал» відповідно до Закону України «Про відходи» розділ ІV,що сприятиме плануванню господарської діяльності товариства, забезпечення його стабільної роботи, врегулювання відносин,що виникають між надавачем відповідних послуг та споживачем.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

З 07 квітня по 21 травня 2011 року.

5.

Тип відстеження (базо ве, повторне або періоди)

Повторне відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз ефективності здійснюється через аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

7.

Дані та припущення, на основі яких відсте- жувалась результа тивність, способи одержання даних

Результативність даного регуляторного акту відстежується на основі  розрахункового методу.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

Документ безпосередньо має вплив на фізичних і юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців,які отримують або мають намір отримувати послуги з вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот,забезпечуючи дотримання законодавства,що регулює порядок надання та оплати комунальних послуг.

9.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття даного рішення забезпечило виконання вимог чинного законодавства щодо установлення необхідних обсягів накопичення твердих побутових відходів та рідких нечистот , планування господарської діяльності підприємства,забезпечення його стабільної роботи,врегулювання відносин,що виникають між надавачем відповідних послуг та споживачем. Мета досягнута.

 

 

Директор  ТОВ «Каланчацький водоканал»                             В.К. Зінчук

 

Виконавець: Поривай Р.Д.