вологість:

тиск:

вітер:

Херсонська обл., 75800
Каланчацький район,
селище Каланчак,
Вул. Леніна, 1
(05530) 3-12-71
(05530) 3-15-80
(05530) 3-17-71
kalanrada@i.ua

 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта рішення Каланчацької селищної ради від 10 березня 2011року №74 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель смт Каланчак Каланчацького району Херсонської області

 

 Назва регуляторного                              

 органу

Каланчацька селищна рада

Назва регуляторного        

акту

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Каланчацької селищної ради „Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель смт Каланчак Каланчацького району Херсонської області”

Вид регуляторного                   акта

Рішення селищної ради

Назва виконавця   

 заходів з відстеження

Інженери-землевпорядники Каланчацької селищної ради

Цілі прийняття акта

Врегулювання правовідносин між власником на землю (Каланчацькою селищною радою) та суб’єктами земельних відносин;

Стимулювання ефективного та раціонального використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок;

Збільшення доходів до місцевого бюджету від надходжень плати за землю;

Задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на виконання програм соціального, економічного та культурного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

 Строк виконання

  заходів з відстеження

На етапі підготовки проекту рішення „Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель смт Каланчак Каланчацького району Херсонської області”.

 Тип відстеження

Базове

 Дані та припущення, на  основі яких відстежувалась    

результативність, способи одержання даних

 Проект данного регуляторного акта було оприлюднено шляхом опублікування в районній газеті „Слава праці”. За результатами розгляду, пропозицій та зауважень не надійшло. 

Кількісні та якісні  значення показників результативності

Збільшення надходжень до місцевого бюджету та підвищення ефективності землекористування

 Методи одержання          

 результатів відстеження

1. Застосування для визначення плати за землю ставки податку за земельні ділянки, грошову оцінку проведену в 2000 році ТОВ „Фелія” з урахуванням коефіцієнтів індексації, але без врахування того, що з часу виконання попередньої нормативної грошової оцінки, відбулися зміни, а саме   здійснено капіталовкладення у розвиток інфраструктур селища, значно збільшилася кількість земель комерційного використання, суттєво змінилися показники на ринку нерухомості.

2. Прийняття аналізу регуляторного впливу до проекту рішення Каланчацької селищної ради „Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель смт Каланчак Каланчацького району Херсонської області”. 

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана другій, оскільки обраний спосіб досягнення визначених цілей дозволяє вирішити визначені проблеми у повній відповідності з вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», тому що у цьому випадку досягнення зазначеної мети можливе у найбільш короткий термін з урахуванням особливостей роботи селищної ради, її виконавчих органів,

органів податкової інспекції.

 

Оцінка результатів реалізації     

регуляторного акта та  ступеня досягнення визначених цілей

У разі прийняття проекту рішення Каланчацької селищної ради „Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель смт Каланчак Каланчацького району Херсонської області” очікуються такі позитивні фактори:

- збільшення надходжень до бюджету;

- активізація економічного, соціального та культурного розвитку селища;

- стимулювання ефективного земле використання на засадах ринкової економіки

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                         А.В. Самойлик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про повторне  відстеження результативності регуляторного акта рішення Каланчацької селищної ради від 10 березня 2011року №74 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель смт Каланчак Каланчацького району Херсонської області

 

 Назва регуляторного                              

 органу

Каланчацька селищна рада

Назва регуляторного        

акту

Аналіз регуляторного впливу до рішення Каланчацької селищної ради від 10 березня 2011 року № 74 „Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель смт Каланчак Каланчацького району Херсонської області”

Вид регуляторного                   акта

Рішення селищної ради

Назва виконавця   

 заходів з відстеження

Інженери-землевпорядники Каланчацької селищної ради

Цілі прийняття акта

Врегулювання правовідносин між власником на землю (Каланчацькою селищною радою) та суб’єктами земельних відносин;

Стимулювання ефективного та раціонального використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок;

Збільшення доходів до місцевого бюджету від надходжень плати за землю;

Задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на виконання програм соціального, економічного та культурного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

 Строк виконання

  заходів з відстеження

З 18 березня 2012 року по 11 травня 2012 року

 Тип відстеження

Повторне

 Дані та припущення, на  основі яких відстежувалась    

результативність, способи одержання даних

 Результати відстеження рішення одержати в повній мірі не можливо в зв'язку з  Тим, що основна сплата за землю відбувається в третьому кварталі поточного року.

Кількісні та якісні  значення показників результативності

Збільшення надходжень до місцевого бюджету та підвищення ефективності землекористування

Оцінка результатів реалізації     

регуляторного акта та  ступеня досягнення визначених цілей

За час дії рішення Каланчацької селищної ради відбувся позитивний вплив щодо збільшення надходжень коштів   до бюджету, що свідчить про ефективність впровадження даного регуляторного акта.

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                   В. К. Зінчук

 

 

 

 

Звіт

про результати базового відстеження регуляторного акту - рішення

селищної ради від 27.04.2011 № 89 «Про встановлення ставки туристичного збору на території Каланчацької селищної ради»

 

1. Вид та назва регуляторного акта - рішення селищної ради  « Про встановлення ставки туристичного збору на території Каланчацької селищної ради» від 27.03.2011 № 89.

 

2. Виконавець заходів з відстеження – Каланчацька селищна рада.

 

3. Цілі прийняття акта:

- приведення у відповідність до ст. 10 розділу 1 ст. 268 розділу ХП Податкового кодексу України;

- додаткові надходження коштів  до селищного бюджету.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження : 01.04.2011 - 01.05.2011.

 

5. Тип відстеження - базове.

 

6.Методи одержання результатів  відстеження – статистичний.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних :

- надходження до селищного бюджету туристичного збору, згідно звіту УДК ф. № 12 „Про виконання місцевого бюджету за доходами”.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності :

Показники результативності, що були закладені під час підготовки аналізу впливу  регуляторного акту „Про туристичний збір” були визначені в розмірі 0,5 відсотка до бази справляння збору, оскільки туристичний збір відноситься до нових видів місцевих податків та зборів, що були вперше запропоновані Податковим кодексом України з 2011 року.

 

З 01.04.2011 по 01.05.2011 до селищного бюджету збір не надходив.

Всі суб’єкти господарювання проінформовані  засобами масової інформації стосовно основних положень регуляторного акта.

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення цілей.

За результатами  базового відстеження регуляторний акт - рішення селищної ради „Про встановлення ставок туристичного  збору на території Каланчацької селищної ради”  залишається без змін та перегляду.

 

 

Селищний голова                                          Самойлик А.В.

 

 

 

 

 

 

Звіт про результати повторного  відстеження регуляторного акту - рішення селищної  ради від 27.04.2011 № 6/11 «Про туристичний збір»

 

1.Вид та назва регуляторного акта - рішення селищної ради ради від 27.04.2011 № 89 «Про встановлення ставки туристичного збору на території Каланчацької селищної ради».

 

2.Виконавець заходів з відстеження – Каланчацька селищна рада.

 

3.Цілі прийняття акта:

- приведення у відповідність до ст. 10 розділу 1 ст. 268 розділу ХП Податкового кодексу України;

- додаткові надходження коштів до селищного бюджету.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження: 01.07.2012 - 04.07.2012.

 

5.Тип відстеження - повторне.

 

6.Методи одержання результатів  відстеження - статистичний.

 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних :

- надходження до селищного бюджету туристичного збору, згідно звіту УДК ф. № 12 „Про виконання місцевого бюджету за доходами”.

 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:

Показники результативності, що були закладені під час підготовки аналізу впливу регуляторного акту „Про встановлення ставки туристичного збору на території Каланчацької селищної ради” були визначені в незначній сумі 0,5 відсотка до бази справляння збору, оскільки туристичний збір відноситься до нових видів місцевих податків та зборів, що були вперше запропоновані Податковим кодексом України з 2011 року.

 З 01.05.2011 по 31.12.2011 ( з часу прийняття регуляторного акту) до селищного бюджету від  платників надійшло – 23,41 грн. туристичного збору.

З 01.01.2012 по 01.05.2012 року – 53,46 грн. туристичного збору.

Всі суб’єкти господарювання проінформовані засобами масової інформації стосовно основних положень регуляторного акта.

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення цілей.

За результатами повторного відстеження регуляторний акт - рішення селищної ради „Про встановлення ставки туристичного збору на території Каланчацької селищної ради” залишається без змін та перегляду.

 

 

Селищний голова                                                Зінчук В.К.

Звіт про результати базового відстеження регуляторного акту - рішення селищної ради від 10.03.2011  № 69 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб у селищі Каланчак»

 

1. Вид та назва регуляторного акту - рішення селищної ради  «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб у селищі Каланчак” від 10.03.2011 № 69.

 

2. Виконавець заходів з відстеження – Каланчацька селищна рада.

 

3. Цілі прийняття акта:

- приведення у відповідність до статті 10 розділу 1, пункту 5 розділу ХІХ, підрозділу 8 розділу ХХ  Податкового кодексу України;

- удосконалення видів діяльності та ставок єдиного податку;

- політика фіскальної справедливості;

- додаткові надходження коштів  до міського бюджету;

- створення рівних умов для всіх підприємців.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження : 16.03.2011 - 17 .03.2011.

 

5. Тип відстеження - базове.

 

6.Методи одержання результатів  відстеження – статистичний.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних :

- надходження до селищного бюджету єдиного податку, згідно звіту УДК ф.№ 12 „Про виконання місцевого бюджету за доходами” за період з 01.01.2011 по 15.03.2011.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності :

За 75 днів 2011 року до селищного бюджету від платників єдиного податку надійшло – 84,6 тис. грн. До прийняття регуляторного акту (за аналогічний період 2010 року) станом на 15.03.2010 року надходження від єдиного податку складали -   37,6 тис. грн., надходження по єдиному податку збільшилися на 47,0 тис. грн. Збільшення пов’язане із зміною кількості СПД.

Час, що витрачатимуть СПД на виконання вимог цього регуляторного акта, залишиться незмінним.

Всі суб’єкти господарювання були проінформовані  засобами масової інформації стосовно основних положень регуляторного акта.

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

 

Регуляторний акт „Про ставки єдиного податку для фізичних осіб”  має високий ступень досягнення визначених цілей, але при внесенні змін до розміру ставок єдиного податку на законодавчому регуляторний акт буде переглянуто.

 

 

 

Селищний голова                                                Самойлик А.В.

 

 

 

Звіт про результати повторного відстеження регуляторного акту - рішення селищної ради від 10.03.2011  № 69 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб у селищі Каланчак»

 

1. Вид та назва регуляторного акту - рішення селищної ради  «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб у селищі Каланчак” від 10.03.2011 № 69.

 

2. Виконавець заходів з відстеження – Каланчацька селищна рада.

 

3. Цілі прийняття акта:

- приведення у відповідність до статті 10 розділу 1, пункту 5 розділу ХІХ, підрозділу 8 розділу ХХ  Податкового кодексу України;

- удосконалення видів діяльності та ставок єдиного податку;

- політика фіскальної справедливості;

- додаткові надходження коштів  до міського бюджету;

- створення рівних умов для всіх підприємців.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження : 15.03.2012 - 17 .03.2012.

 

5. Тип відстеження - повторне.

 

6.Методи одержання результатів  відстеження – статистичний.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних :

- надходження до селищного бюджету єдиного податку, згідно звіту УДК ф.№ 12 „Про виконання місцевого бюджету за доходами” за період з 01.01.2011 по 15.03.2012.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності :

За 75 днів 2012 рік до селищного бюджету від платників єдиного податку надійшло(100%) –  127,8 тис. грн. До прийняття регуляторного акту (за аналогічний період 2011 року) станом на 15.03.2011 року надходження від єдиного податку складали -   84,6 тис. грн. надходження по єдиному податку збільшилися на 43,2 тис. грн. Збільшення пов’язане із зміною кількості СПД.

Час, що витрачатимуть СПД на виконання вимог цього регуляторного акта, залишиться незмінним.

Всі суб’єкти господарювання були проінформовані  засобами масової інформації стосовно основних положень регуляторного акта.

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

 

Регуляторний акт „Про ставки єдиного податку для фізичних осіб”  має високий ступень досягнення визначених цілей, але при внесенні змін до розміру ставок єдиного податку на законодавчому регуляторний акт буде переглянуто.

 

 

 

 

В.о. селищного голови                                                Харченко С.І.

 

 

            Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                                              20.04.2012р.

№ з/п

У звіті зазначається

                                        Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення восьмої сесії шостого скликання Каланчацької селищної ради від 10 березня 2011року №70 «Про затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення».

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

3.

Цілі прийняття акта

- запобігання банкрутства водоканалізаційного господарства,

- підвищення платоспроможності підприємства,

- ліквідація заборгованості по платежах та податках,

- забезпечення заробітної плати працівникам не нижче мінімальної заробітної плати,

- створення можливості запровадження енергозберігаючих заходів

4.

Строк виконання заходів з відстеження

Квітень 2012 року.

5.

Тип відстеження (базове, повторне або періоди)

Повторне відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз ефективності здійснюється через аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, способи одержання даних

Результативність даного регуляторного акту відстежується на основі  розрахунків за квітень-грудень 2011 року  та І квартал 2012 року

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

За результатами аналізу діючих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення ТОВ «Каланчацький водоканал» працює збитково. За квітень-грудень 2011  р. збитки склали 324,5тис.грн. За І квартал 2012р. збитки становлять по водопостачанню- 146,4 тис.грн., по водовідведенню-13,9 тис.грн, в цілому -160,3 тис.грн. Фактична собівартість 1 куб.м. водопостачання в квітень-грудень 2011р. становила 4,67 грн./куб.м. Фактична собівартість 1 куб.м. водовідведення квітень-грудень 2011р .становила 7,63 грн./куб. Рівень відшкодування середньозваженим тарифом водопостачання за квітень-грудень 2011р. становить 59,8%, за І квартал 2012 р.-34,5 %. Рівень відшкодування середньозваженим тарифом водовідведення становить 90,3, за І квартал – 83,2% відповідно.

9.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

     Дія цього  регуляторного акту не виправдала цілей, які ставились щодо його прийняття. ТОВ «Каланчацький водоканал» продовжує працювати збитково, затверджені тарифи не забезпечили підприємству прибуткової роботи. Підприємство має велику заборгованість по податках і платежах до бюджету; відсутні кошти на впровадження енергозберігаючих заходів. Виходячи з цього, прийняття даного регуляторного акту не дало позитивного ефекту, тому ТОВ «Каланчацький водоканал» необхідно подати нові розрахунки економічно обґрунтованих та окупних тарифів на погодження до Каланчацької селищної ради.

 

 

В.о. директора 

ТОВ «Каланчацький водоканал»                               Г.М. Бібік

 

Виконавець: Поривай Р.Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                     23.04.2012 р.

№ з/п

У звіті зазначається

                                            Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення восьмої сесії шостого скликання Каланчацької селищної ради від 10 березня 2011 року № 72 «Про затвердження тарифів з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот»

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

3.

Цілі прийняття акта

прибуткова робота підприємства;

якісне надання послуг споживачам.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

   Квітень 2012 року.

5.

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз ефективності здійснюється через аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

 

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

     Для відстеження ефективності дії регуляторного акту використовувався порівняльний аналіз планової та фактичної собівартості послуг із вивезення  побутових відходів.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

  За результатами аналізу діючих тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів  ТОВ «Каланчацький водоканал» працює збитково. За квітень-грудень 2011  р. збитки склали 7,1тис.грн. За І квартал 2012р. збитки становлять 12,1 тис.грн. Фактична собівартість 1 куб.м. вивезення твердих побутових відходів за  квітень-грудень 2011р. становила 22,25 грн./куб.м. Фактична собівартість 1 куб.м. вивезення рідких нечистот за квітень-грудень 2011р .становила 37,44 грн./куб. Рівень відшкодування середньозваженим тарифом з вивезення твердих побутових відходів  за квітень-грудень 2011р. становить 79,5%, за І квартал 2012 р.-44,4 %. Рівень відшкодування середньозваженим тарифом з вивезення рідких нечистот  становить 66,4, за І квартал – 50,1% відповідно.  

 

9.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

     Прийняття нових тарифів ,збільшених на 20% до розрахункових 2003 року не дозволило підприємству дещо покращити фінансову ситуацію, через  постійне зростання розміру мінімальної заробітної плати, цін на ПММ,запасні частини , матеріали, тариф і надалі залишається неокупним. Підприємству потрібно скоригувати діючі тарифи.  

Діючі тарифи є збитковими, тому необхідно підготувати розрахунки на вивезення побутових відходів і затвердити економічно обґрунтовані тарифи.

 

В.о. директора 

ТОВ «Каланчацький водоканал»                                      Г.М. Бібік

 

 

Виконавець: Поривай Р.Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                     23.04.2012 р.

№ з/п

У звіті зазначається

                               Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення восьмої сесії шостого скликання Каланчацької селищної ради від 10 березня 2011 року № 71 «Про затвердження тарифів за утримання багатоквартирних будинків та прибудинкових територій»

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

 

3.

Цілі прийняття акта

- забезпечення беззбиткової діяльності  підприємства;

- підвищення платоспроможності підприємства;

- забезпечення заробітної плати працівникам не нижче мінімальної;

- забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків, споруд та прибудинкових територій;

- створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

Квітень 2012 року

5.

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне  відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз ефективності здійснюється через аналіз фінансово-господарської діяльності.

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта визначались показники:

1.Результат фінансово-економічної діяльності  підприємства;

2.Обсяг наданих послуг з обслуговування житла;

3. Рівень окупності тарифів;

4.Своєчасність виплати заробітної плати, підвищення її розміру;

5.Показники якості: кількість скарг на неякісне надання послуг, незручності обслуговування в часі та періодичності.

 

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

Аналіз фінансово – господарської діяльності за квітень-грудень 2011 року, І квартал 2012 року.

№п/п

               

                 Статті

Квітень-грудень 2011 рік

І квартал 2012 рік

 
 

1

Доходи

213,6

62,6

 

2

Витрати

264,8

78,8

 

3

Фінансовий результат до оподаткування

-51,2

-16,2

 

     За квітень-грудень 2011 року  та І квартал 2012 року  доходи підприємства не зросли через затвердження тимчасово діючих тарифів як постійно діючих в тому самому розмірі. Однак  витрати підприємства збільшились через ріст цін і тарифів на енергоносії, матеріали,ставок податків, зборів, обов’язкових платежів,рівня мінімальної заробітної плати,тощо.

     Щодо окупності тарифів, то окупність тарифу станом на 01.01.2012 року становила 80,0 %, а станом на 01.04.2012 року – 80,1%.

    Звідси і неодноразові скарги до товариства та селищної ради скарги, які стосувались проведення ремонтних робіт у будинку, перекриття даху, тощо. Питання вирішуються ,проте потребують більше фінансових затрат.

9.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Діючі тарифи є збитковими. Підприємству потрібно скоригувати діючі тарифи до розміру ,що відшкодовували б фактичну собівартість послуг.

 

В.о. директора 

ТОВ «Каланчацький водоканал»                                    Г.М. Бібік

 

Виконавець: Поривай Р.Д.

 

 

 

            Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                                              16.03.2011р.

№ з/п

У звіті зазначається

                                        Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення восьмої сесії шостого скликання Каланчацької селищної ради від 10 березня 2011року №70 «Про затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення».

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

3.

Цілі прийняття акта

Цілі даного врегулювання – питання інтересів органів місцевого самоврядування,ТОВ «Каланчацький водоканал»,населення та інших споживачів , а саме:

- поліпшення фінансового стану підприємства;

- можливість надати населенню та іншим споживачам якісні,своєчасні та в повному обсязі послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

- підвищення іміджу підприємства.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

До 18 березня 2011 року.

5.

Тип відстеження (базове, повторне або періоди)

Базове відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акту відбулося шляхом аналізу планових показників підприємства на 2011 рік.

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, способи одержання даних

Результативність даного регуляторного акту відстежується на основі  планових розрахунків.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

-100% відшкодування споживачами фактичних витрат на виробництво послуг централізованого водопостачання та водовідведення;

- беззбиткова діяльність підприємства;
- отримання споживачами в повному обсязі якісних та своєчасних послуг.

Директор  ТОВ «Каланчацький водоканал»                                                           В.К. Зінчук

Виконавець: Поривай Р.Д.

           Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                     16.03.2011 р.

№ з/п

У звіті зазначається

                                            Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення восьмої сесії шостого скликанняКаланчацької селищної ради від 10 березня 2011 року № 72 «Про затвердження тарифів з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот»

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

3.

Цілі прийняття акта

Цілі даного врегулювання – питання інтересів органів місцевого самоврядування,ТОВ «Каланчацький водоканал»,населення та інших споживачів , а саме:

- поліпшення фінансового стану підприємства;

- можливість надати населенню та іншим споживачам якісні,своєчасні та в повному обсязі послуги з вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот ;

- підвищення іміджу підприємства.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

   До 18 березня 2011 року.

5.

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акту відбулося шляхом аналізу планових показників підприємства на 2011 рік.

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

Результативність даного регуляторного акту відстежується на основі  планових розрахунків

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

-100% відшкодування споживачами фактичних витрат на виробництво послуг з вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот;

- беззбиткова діяльність підприємства;
- отримання споживачами в повному обсязі якісних та своєчасних послуг.

Директор  ТОВ «Каланчацький водоканал»                                              В.К. Зінчук

Виконавець: Поривай Р.Д.

             Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                     16.03.2011 р.

№ з/п

У звіті зазначається

                               Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення восьмої сесії шостого скликання Каланчацької селищної ради від 10 березня 2011 року № 71 «Про затвердження тарифів за утримання багатоквартирних будинків та прибудинкових територій»

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

 

3.

Цілі прийняття акта

Цілі даного врегулювання – питання інтересів органів місцевого самоврядування,ТОВ «Каланчацький водоканал»,населення та інших споживачів , а саме:

- поліпшення фінансового стану підприємства;

- можливість надати населенню та іншим споживачам якісні,своєчасні та в повному обсязі послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

- підвищення іміджу підприємства.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

   До 18 березня 2011 року.

5.

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акту відбулося шляхом аналізу планових показників підприємства на 2011 рік.

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

Результативність даного регуляторного акту відстежується на основі  планових розрахунків

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

-100% відшкодування споживачами фактичних витрат на виробництво послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

- беззбиткова діяльність підприємства;
- отримання споживачами в повному обсязі якісних та своєчасних послуг.

Директор ТОВ «Каланчацький водоканал»                                   В.К. Зінчук

Виконавець: Поривай Р.Д.

           Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                                              07.04.2010р.

№ з/п

У звіті зазначається

                                        Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення виконкому Каланчацької селищної ради від 07 квітня 2010 року №59 «Про затвердження норм відпуску питної води споживачам селища Каланчак за умови відсутності засобів обліку води».

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

3.

Цілі прийняття акта

Ціллю впровадження рішення є затвердження нормативів(норм)споживання води для споживачів ТОВ «Каланчацький водоканал» відповідно до постанови КМУ від 25серпня 2004 року №1107 «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання»,що сприятиме плануванню господарської діяльності товарис тва,забезпечення його стабільної роботи, врегулювання відносин,що виникають між надавачем відповідних послуг та споживачем.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

До 07 квітня 2010 року.

5.

Тип відстеження (базо ве, повторне або періоди)

Базове відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз ефективності здійснюється через аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

7.

Дані та припущення, на основі яких відсте- жувалась результа тивність, способи одержання даних

Результативність даного регуляторного акту відстежується на основі  розрахункового методу.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

Документ безпосередньо має вплив на фізичних і юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців,які отримують або мають намір отримувати послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та не мають засобів обліку води,забезпечуючи дотримання законодавства,що регулює порядок надання та оплати комунальних послуг.

Директор  ТОВ «Каланчацький водоканал»                             В.О. Авраменко

Виконавець: Поривай Р.Д.

           Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                                              20.04.2011р.

№ з/п

У звіті зазначається

                                        Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення виконкому Каланчацької селищної ради від 07 квітня 2010 року №59 «Про затвердження норм відпуску питної води споживачам селища Каланчак за умови відсутності засобів обліку води».

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

3.

Цілі прийняття акта

Ціллю впровадження рішення є затвердження нормативів(норм)споживання води для споживачів ТОВ «Каланчацький водоканал» відповідно до постанови КМУ від 25серпня 2004 року №1107 «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання»,що сприятиме плануванню господарської діяльності

 товариства,забезпечення його стабільної роботи, врегулювання відносин,що виникають між надавачем відповідних послуг та споживачем.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

з 07 квітня по 21 травня  2011 року.

5.

Тип відстеження (базо ве, повторне або періоди)

Повторне відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз ефективності здійснюється через аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

7.

Дані та припущення, на основі яких відсте- жувалась результа тивність, способи одержання даних

Результативність даного регуляторного акту відстежується на основі  розрахункового методу.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

Документ безпосередньо має вплив на фізичних і юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців,які отримують або мають намір отримувати послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та не мають засобів обліку води,забезпечуючи дотримання законодавства,що регулює порядок надання та оплати комунальних послуг.

9.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття даного рішення забезпечило виконання вимог чинного законодавства щодо установлення необхідних обсягів постачання питної води для споживачів,які не мають засобів обліку ,планування господарської діяльності підприємства,забезпечення його стабільної роботи,врегулювання відносин,що вини акають між надавачем відповідних послуг та споживачем. Мета досягнута.

 

 

Директор  ТОВ «Каланчацький водоканал»                             В.К.Зінчук

 

Виконавець: Поривай Р.Д.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                                              07.04.2010р.

№ з/п

У звіті зазначається

                                        Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення виконкому Каланчацької селищної ради від 07 квітня 2010 року №62 «Про затвердження норм накопичення твердих побутових відходів для фізичних осіб(громадян),графіка збору і вивезення твердих побутових відходів і негабаритних матеріалів та визначення середньої відстані їх перевезення»».

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

3.

Цілі прийняття акта

Ціллю впровадження рішення є затвердження нормативів(норм) накопичення побутових відходів  для споживачів ТОВ «Каланчацький водоканал» відповідно до Закону України «Про відходи» розділ ІV,що сприятиме плануванню господарської діяльності товарис тва,забезпечення його стабільної роботи, врегулювання відносин,що виникають між надавачем відповідних послуг та споживачем.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

До 07 квітня 2010 року.

5.

Тип відстеження (базо ве, повторне або періоди)

Базове відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз ефективності здійснюється через аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

7.

Дані та припущення, на основі яких відсте- жувалась результа тивність, способи одержання даних

Результативність даного регуляторного акту відстежується на основі  розрахункового методу.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

Документ безпосередньо має вплив на фізичних і юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців,які отримують або мають намір отримувати послуги з вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот,забезпечуючи дотримання законодавства,що регулює порядок надання та оплати комунальних послуг.

Директор  ТОВ «Каланчацький водоканал»                             В.О. Авраменко

Виконавець: Поривай Р.Д.

           Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

                                                                                                              20.04.2011р.

№ з/п

У звіті зазначається

                                        Опис

1.

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення виконкому Каланчацької селищної ради від 07 квітня 2010 року №62 «Про затвердження норм накопичення твердих побутових відходів для фізичних осіб(громадян),графіка збору і вивезення твердих побутових відходів і негабаритних матеріалів та визначення середньої відстані їх перевезення»».

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каланчацький водоканал»

3.

Цілі прийняття акта

Ціллю впровадження рішення є затвердження нормативів(норм) накопичення побутових відходів  для споживачів ТОВ «Каланчацький водоканал» відповідно до Закону України «Про відходи» розділ ІV,що сприятиме плануванню господарської діяльності товариства, забезпечення його стабільної роботи, врегулювання відносин,що виникають між надавачем відповідних послуг та споживачем.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

З 07 квітня по 21 травня 2011 року.

5.

Тип відстеження (базо ве, повторне або періоди)

Повторне відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз ефективності здійснюється через аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

7.

Дані та припущення, на основі яких відсте- жувалась результа тивність, способи одержання даних

Результативність даного регуляторного акту відстежується на основі  розрахункового методу.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності

Документ безпосередньо має вплив на фізичних і юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців,які отримують або мають намір отримувати послуги з вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот,забезпечуючи дотримання законодавства,що регулює порядок надання та оплати комунальних послуг.

9.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття даного рішення забезпечило виконання вимог чинного законодавства щодо установлення необхідних обсягів накопичення твердих побутових відходів та рідких нечистот , планування господарської діяльності підприємства,забезпечення його стабільної роботи,врегулювання відносин,що виникають між надавачем відповідних послуг та споживачем. Мета досягнута.

 

 

Директор  ТОВ «Каланчацький водоканал»                             В.К. Зінчук

 

Виконавець: Поривай Р.Д.

 

 

 

Звіт про результати базового відстеження регуляторного акту - рішення селищної ради від 10.03.2011 №68 «Про встановлення ставки збору за провадження торговельної діяльності  та діяльності з надання платних послуг»

 

1.Вид та назва регуляторного акту - рішення селищної ради «Про встановлення ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг» від 10.03.2011 № 68.

 

2.Виконавець заходів з відстеження – Каланчацька селищна рада.

 

3.Цілі прийняття акта:

- приведення у відповідність до норм статті 10 розділу 1, пункту 5 розділу ХІХ, ст. 267 розділу ХП Податкового кодексу України місцевих податків та зборів та у зв’язку із скасуванням Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності»;

- удосконалення видів діяльності та ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

- додаткові надходження коштів до міського бюджету;

- вирішення соціальних проблем населення.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження: 17.03.2011.

 

5.Тип відстеження - базове.

 

6.Методи одержання результатів відстеження - статистичний, соціологічний.

 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

- надходження до селищного бюджету збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, згідно звіту УДКСУ  ф.№ 12 «Про виконання місцевого бюджету за доходами» за період з 01.01.2011 по 17.03.2011.

 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:

За 75 днів 2011 року до селищного бюджету від платників збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності надійшло – 13,9 тис. грн. До прийняття регуляторного акту за аналогічний період 2010 року до селищного бюджету надійшло 6,3 тис. грн.

Збільшення пов’язане із зміною кількості СПД.

Час, що витрачатимуть СПД на виконання вимог цього регуляторного акта, залишиться незмінним.

Всі суб’єкти господарювання були проінформовані засобами масової інформації стосовно основних положень регуляторного акта.

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

Регуляторний акт «Про встановлення ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг» залишається без змін та перегляду до внесення змін в законодавчі акти.

 

 

 

 

Селищний голова                                           Самойлик А.В.

 

 

 

Звіт про результати повторного відстеження регуляторного акту - рішення селищної ради від 10.03.2011 №68 «Про встановлення ставки збору за провадження торговельної діяльності  та діяльності з надання платних послуг»

 

1.Вид та назва регуляторного акту - рішення селищної ради «Про встановлення ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг» від 10.03.2011 № 68.

 

2.Виконавець заходів з відстеження – Каланчацька селищна рада.

 

3.Цілі прийняття акта:

- приведення у відповідність до норм статті 10 розділу 1, пункту 5 розділу ХІХ, ст. 267 розділу ХП Податкового кодексу України місцевих податків та зборів та у зв’язку із скасуванням Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності»;

- удосконалення видів діяльності та ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

- додаткові надходження коштів до міського бюджету;

- вирішення соціальних проблем населення.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження: 17.03.2012.

 

5.Тип відстеження - повторне.

 

6.Методи одержання результатів відстеження - статистичний, соціологічний.

 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

- надходження до селищного бюджету збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, згідно звіту УДКСУ  ф.№ 12 «Про виконання місцевого бюджету за доходами» за період з 01.01.2011 по 17.03.2012.

 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:

За 75 днів 2011 року до селищного бюджету від платників збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності надійшло – 13,9 тис. грн., за 2011 рік – 47,7 тис. грн.

За 75 днів 2012 року надійшло до селищного бюджету 18,1 тис. грн. Збільшення пов’язане із зміною кількості СПД.

Час, що витрачатимуть СПД на виконання вимог цього регуляторного акта, залишиться незмінним.

Всі суб’єкти господарювання були проінформовані засобами масової інформації стосовно основних положень регуляторного акта.

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

Регуляторний акт «Про встановлення ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг» залишається без змін та перегляду до внесення змін в законодавчі акти.

 

 

 

В.о. селищного голови                                         Харченко С.І.

 

 

       На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проект регуляторного акта розробленого виконавчим комітетом Каланчацької селищної ради та затверджений рішенням сорок першої сесії Каланчацької селищної ради від 31 жовтня 2013 року №583 «Про затвердження регуляторного акта «Про затвердження Правил благоустрою території селища Каланчак Каланчацького району Херсонської області» та аналіз його регуляторного впливу на розвиток територіальної громади та бізнес-середовище.

       Пропозиції та зауваження до нього будуть прийматися від громадян, суб’єктів господарювання, їх об'єднань, наукових установ, консультативно - дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики протягом місяця (крім вихідних та святкових днів) розробником проекту рішення, виконавчим комітетом селищної ради за телефоном 3-23-30, на електронну адресу  селищної ради kalanrada@i.ua, в усній формі за адресою: Херсонська область, селище Каланчак, вул. Леніна, 1 (кабінет заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради).

      Проект регуляторного акта розробленого виконавчим комітетом Каланчацької селищної ради та затверджений рішенням сорок першої сесії Каланчацької селищної ради від 31 жовтня 2013 року №583 «Про затвердження регуляторного акта «Про затвердження Правил благоустрою території селища Каланчак Каланчацького району Херсонської області» та аналіз його регуляторного впливу на розвиток територіальної громади та бізнес-середовище розміщені для оприлюднення (ознайомлення) на офіційному веб-сайті Каланчацької селищної ради: Kalanrada.ks.ua та на інформаційному стенді виконавчого комітету за адресою: Херсонська область, селище Каланчак, вул. Леніна, 1.

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

сесії селищної ради шостого скликання

 

Про затвердження Правил благоустрою

території селища Каланчак Каланчацького району

Херсонської області

       З метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об"єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень на території Каланчацької селищної ради, відповідно до статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись пунктом 44 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 8, 9, 31, 35 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

       1.Затвердити правила благоустрою території селища Каланчак Каланчацького району Херсонської області (далі Правила), що додаються.

       2.Виконавчому комітету Каланчацької селищної ради забезпечити реалізацію положень і вимог зазначених Правил та встановити контроль за їх виконанням.

        3. Керівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичним особам – підприємцям та громадянам забезпечити суворе додержання установлених Правил.

     4. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюдення.

     5. Визнати таким, що втратило чинність рішення Каланчацької селищної ради від 27 квітня 2005 року № 363 «Про затвердження правил благоустрою та утримання території селища Каланчак».

     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії селищної ради.

 

Селищний голова                                                                               В.К.Зінчук

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

рішення сесії  Каланчацької селищної ради "Про затвердження Правил благоустрою  території селища Каланчак Каланчацького району Херсонської області"

 

        Цей аналіз регуляторного впливу (далі Аналіз) розроблений на виконання та з дотримання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03 р. № 1160-1У та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Каланчацької селищної ради "Про затвердження Правил благоустрою території селища Каланчак Каланчацького району Херсонської області" як регуляторного акта.

1. Опис проблеми.

       Стан благоустрою території селища Каланчак не відповідає в повному обсязі вимогам Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" інших законодавчих актів, що регулюють діяльність органів влади в сфері благоустрою території.

       Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення, чистота територій селища являється оцінкою як місцевої влади, так і громадського впливу на вирішення цих проблем. На сьогоднішній день «Правила благоустрою території селища Каланчак»,  затверджені рішенням сесії Каланчацької селищної ради  у 2005 році,  у зв’язку зі зміною вимог чинного законодавства втратили свою актуальність.

       Регулювання викликане необхідністю розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території селища у належному стані, її санітарного очищення, збереження об"єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об"єктів; організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об"єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення; створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою.

       Склалася ситуація, коли немає чіткого визначення прав і обов'язків суб"єктів у сфері благоустрою, не визначені межі відповідальності між суб"єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування, немає єдиного систематизованого нормативно-правового акта, до якого можна  апелювати з тим, щоб захистити свої права і відстояти власні інтереси.

       Неможливість розв'язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, пов"язана із тим, що існує пряма вказівка Закону на необхідність розв"язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів. Зокрема стаття 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту - це нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок благоустрою і утримання територій та об"єктів благоустрою. Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затверджених Правил.

2. Мета регулювання.

       Метою даного регулювання є:

- створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

- збереження і охорона навколишнього природного середовища;

- забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

3. Альтернативи

       Альтернатива 1. Користуватись Законом України "Про благоустрій населених пунктів". Стаття 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначає, що Правила благоустрою населеного пункту - нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання територій об"єктів благоустрою, Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення до затверджених Правил.

       Отже, дана альтернатива не прийнятна через те, що в даному Законі є пряма вказівка на розробку і затвердження Правил благоустрою території в усіх селах, селищах та містах.

       Альтернатива 2. Затвердження Правил благоустрою території селища Каланчак забезпечить:

- дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території; чітке визначення прав і обов'язків суб"єктів у сфері благоустрою; розмежування відповідальності між суб"єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування;

наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акта, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою селищної ради, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою селища і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

       Таким чином, єдиним прийнятним заходом є розробка та затвердження Правил благоустрою території селища Каланчак Каланчацького району Херсонської області" як нормативно-правового акта, що цілком відповідає вимогам законодавства.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв"язання проблем і відповідні заходи.

       Рішення встановлює:

        4.1. Правила благоустрою території селища Каланчак Каланчацького району Херсонської області" визначають:

- учасників правовідносин у сфері благоустрою;

- об"єкти у сфері благоустрою, їх утримання та використання; обмеження при використанні об"єктів благоустрою;

- права і обов"язки підприємств, установ, організацій усіх форм власності у сфері благоустрою території селищної ради;

- встановлюються заборони, щодо вчинення дій, що негативно впливають на благоустрій;

- основні вимоги до організації благоустрою у приватному секторі;   

       4.2.Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою.

       4.3.Закріплення за суб'єктами господарської діяльності територій для прибирання, очищення від снігу та здійснення протиожеледних заходів.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей.

       Досягнення мети, зазначеної у пункті 2 цього Аналізу, є можливим завдяки затвердженням рішенням сесії Каланчацької селищної ради «Правил благоустрою території селища Каланчак Каланчацького району Херсонської області»

       Розробка рішення Каланчацької селищної ради здійснюється за принципами:

- законності;

- гласності (відкритості та загальнодоступності);

-колегіальності.

6. Визначення показників результативності рішення.

       6.1. Показником результативності рішення є кількість порушень Правил благоустрою території селища Каланчак, кількість несанкціонованих звалищ сміття.

       6.2.Суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов"язаними з виконанням вимог акта, витрачатимуться кошти на утримання у належному санітарному стані територій прилеглих до їх будівель та споруд, об"єктів торгівлі. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір випадкового сміття, виконання власними силами або шляхом оплати послуг комунального підприємства робіт з прибирання сміття, снігу, криги, протиожеледних заходів.

       Встановити конкретний розмір коштів на прибирання території та кількість су"єктів господарювання, в тому числі і фізичних осіб не являється можливим.

       6.3.У відповідності до частини 5 статті 12 Закону України "Про засади державної регулятивної політики у сфері господарської діяльності від     11.09.03 р. № 1160-ІV рівень поінформованості суб"єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, які:

- прочитають зазначене рішення в газеті «Слава праці» за результатами оприлюднення;

- отримають регуляторний акт за запитами до виконавчого комітету селищної ради;

- отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами визначеними в Правилах благоустрою території селища Каланчак Каланчацького району Херсонської області"

7. Обґрунтування терміну дії рішення.

       Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов"язковим до застосування на території селища Каланчак, термін дії якого довгостроковий (до прийняття нових нормативно-правових актів).

       У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, у нього вноситимуться зміни та корегування. Ризик зовнішніх чинників відсутній, так як впровадження «Правил благоустрою території селища Каланчак Каланчацького району Херсонської області" відповідає чинному законодавству.

8.Визначення заходів відстеження результативності рішення.

       Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснюватись за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

       Результативність рішення буде відстежуватись за допомогою порівняння числових показників (кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення).

       Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акта будуть слугувати періодичні перевірки, рейди осіб уповноважених на складання протоколів з порушення правил благоустрою, та їх оперативна інформація щодо рівня благоустрою території селища, а також кількість порушень Правил благоустрою території селища Каланчак

       Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 3 місяці з дня вступу даного регуляторного акта в силу, повторне – через рік з дня набрання чинності, періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради                                                                   О.І.Онуце

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Рішення _____ сесії

                                                                             селищної ради

                                                                             шостого скликання

                                                                             від ________ 2013 року №    

 

 

Правила благоустрою

території селища Каланчак Каланчацького району Херсонської області

1. Загальні положення

       Правила благоустрою території селища Каланчак Каланчацького району Херсонської області (далі – Правила) розроблені з врахуванням Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, інших законів та нормативних актів України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів. Дія цих Правил поширюється на правовідносини, що виникають у сфері благоустрою селища і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.     

       Учасниками правовідносин з питань благоустрою селища Каланчак, згідно з цими Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення територіальної громади, яке на ній проживає.

Координацію діяльності у сфері благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку у селищі Каланчак здійснює  підприємство , яке надає комунальні послуги

Управління у сфері благоустрою селища здійснює виконавчий комітет Каланчацької селищної ради.

Рішення сесії Каланчацької селищної ради щодо благоустрою території селища Каланчак є обов’язковим для виконання розміщеними на його території підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території населеного пункту.

2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів

у сфері благоустрою території селища Каланчак

Кожен громадянин селища має право на вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил, внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою його території.

Обговорення проекту Правил громадськістю здійснюється шляхом оприлюднення їх через районну газету «Слава праці» та розміщення на офіційному веб-сайті Каланчацької селищної ради.

Внесення змін до Правил здійснюється сесією Каланчацької селищної ради у встановленому законодавством порядку.

При внесенні змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

3. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері

благоустрою населеного пункту

3.1. Органи самоорганізації населення (комітети мікрорайонів селища Каланчак) мають право:

- вносити в установленому порядку на розгляд Каланчацької селищної ради пропозиції з питань благоустрою селища;

- організовувати участь населення у виконанні робіт з благоустрою селища Каланчак;

- здійснювати громадський контроль за дотриманням Правил благоустрою населеного пункту;

- інформувати населення про здійснення заходів з благоустрою села;

- вирішувати інші питання у цій сфері відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Порядок здійснення благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою

       4.1. До організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою залучаються підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації та мешканці населеного пункту.

      4.2. Відповідальність за виконання цих Правил покладається на громадян, керівників та службових осіб підприємств, організацій і установ, розташованих на території селища Каланчак.

       4.3. Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою (парків, спортивних майданчиків, скверів, площі, вулиць, доріг, провулків, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок, кладовищ, вуличного освітлення, зеленого господарства, будинків та споруд), а також інших територій загального користування, що належать до комунальної власності Каланчацької територіальної громади.

        4.4. Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки на умовах договору, які не відносяться до комунальної власності територіальної громади, утримуються в належному стані їх власником, або уповноваженою власником особою.

        4.5. Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів благоустрою виконуються лише за умови отримання дозволу у районному відділі архітектури та містобудування і за погодженням з виконавчим комітетом Каланчацької селищної ради.

       4.6. Благоустрій присадибної ділянки здійснюється її власником або користувачем цієї ділянки:

- Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

- Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з ТОВ «Каланчацький водоканал» забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

       4.7. Прибирання та благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків та належних до нього будівель і споруд проводиться працівниками комплексного прибирання прибудинкових територій ТОВ «Каланчацький водоканал», відповідно договору на утримання та прибудинкової території, укладеного з кожним квартиронаймачем.

       4.8. Благоустрій присадибних ділянок, на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, здійснює  підприємство, яке надає комунальні послуги та працівниками з благоустрою Каланчацької селищної ради .

5. Заходи з реалізації благоустрою території населеного пункту.

  Реалізація заходів з благоустрою території селища Каланчак здійснюється наступним чином:

- Щорічно в лютому розробляється і затверджується план заходів з благоустрою селища на поточний рік.

- У заходах з благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов’язковому виконанню всіма підприємствами, установами, організаціями, що розміщені на території селища та громадянами, які на ній проживають.

- Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності та користування підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих підприємств, організацій та установ.

- Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції і капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників.

- Благоустрій прибудинкової території власника житлового будинку здійснюється за рахунок власника цього будинку.

- Відповідальність за виконання затверджених заходів з благоустрою селища  несе виконавчий комітет селищної ради та  підприємство, яке надає комунальні послуги

 

6. Вимоги до впорядкування території селища Каланчак

       6.1 Права і обов’язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою населеного пункту.

       6.1.1 Підприємства, організації та установи мають право:

- брати участь у розробці програм соціально-економічного та культурного розвитку селища Каланчак;

- вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території селища або призводить до її нецільового використання;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

- вносити на розгляд селищної ради пропозицій щодо поліпшення благоустрою селища.

6.1.2 Підприємства, організації та установи у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

- утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

- утримувати в належному стані закріплені за ними об’єкти благоустрою та прилеглі території;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою та прилеглих територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

- у процесі утримання об’єктів благоустрою дотримуватись відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

- відшкодовувати збитки, завдані ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

6.1.3. Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами та організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства.

6.2 Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населеного пункту.

6.2.1. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

- користуватись об’єктами благоустрою селища Каланчак;

- брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою населеного пункту;

- вносити на розгляд виконавчого комітету та селищної ради пропозиції з питань благоустрою селища;

- отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території селища та внесення змін, а також роз’яснення їх змісту;

- брати участь у здійсненні заходів з благоустрою селища, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів, тротуарів і пішохідних доріжок, інших об’єктів благоустрою;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою селища у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

- звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності власників об’єктів благоустрою;

- отримати попередження від осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, з метою негайного усунення порушень правил благоустрою територій селища Каланчак.

6.2.2 Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

- утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар, пішохідну доріжку та відповідну частину дорожнього полотна;

- дотримуватись правил благоустрою території селища;

- не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою селища;

- проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, підмітання, тощо, подвір’я, тротуару, пішохідної доріжки та вулично-дорожньої мережі комунальної власності територіальної громади селища Каланчак;

- своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;

- складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива;

- споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води;

- утримувати сторожових собак на прив’язі, або без прив’язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров’ю громадян;

- на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою населеного пункту, а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання.

 6.2.3. Громадянам у сфері благоустрою населеного пункту  забороняється:

- вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовлені з полімерних матеріалів у не відведених для цього місцях, а саме: на вулицях, прибудинкових територіях, біля річки, лісосмугах, ярах та канавах;

- засмічувати папером, недопалками, ганчір’ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, площу, парки, сквери, та інші громадські місця;

- псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;

- порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою селища;

- випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища;

- вивішувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;

- мити автомобілі, мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках і скверах на березі річки;

- здійснювати проїзд по асфальтовому покриттю тракторів на гусеничному ходу;

- порушувати тишу на вулицях, площах, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 23-00 до 7-00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;

- порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою населеного пункту.

6.3 Організація утримання зелених насаджень на території селища

       Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного пункту під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом та сухостійних дерев, здійснюється за рахунок бюджетних коштів незалежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів.

Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з “Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 та рішення виконавчого комітету від 03 серпня 2012 року № 222 «Про затвердження порядку про знесення зелених насаджень».

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах селища є:

- на територіях підприємств, установ, організацій та прилеглих територіях - установи, організації і підприємства;

- на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями згідно рішень ліквідаційних комісій, оперативних штабів.

Проведення робіт з озеленення та видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюються тільки за умови погодження з виконавчим комітетом Каланчацької селищної ради.

Охорона зелених насаджень селища Каланчак є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни селища повинні підтримувати чистоту, порядок на його території, бережливо відноситися до зелених насаджень.

6.4 Організація санітарного очищення території селища Каланчак

       6.4.1 Формування системи санітарного очищення території населеного пункту, збирання сміття і вторинних ресурсів, а також їх своєчасне вивезення здійснюється за окремою Програмою поводження з побутовими відходами та цими Правилами.

6.4.2. Загальним санітарним днем на території ї Каланчацької селищної ради встановлюється кожний другий четвер щомісяця.

6.4.3. Відповідальність та контроль за організацію санітарного очищення території селища Каланчак покладається на виконавчий комітет селищної ради.

6.5. Фінансування заходів з благоустрою селища Каланчак

       Фінансування заходів з благоустрою території селища Каланчак, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, районного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених законодавством.

Підприємства, установи та організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

6.6 Перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

       6.6.1. На об’єктах благоустрою населеного пункту забороняється:

- виконувати земляні, будівельні та інші спеціальні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку

- пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів, а також самовільно втручатися в інженерні мережі;

- вивозити і звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

- самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, точки торгівлі з лотків, автомобілів і причепів, столиків, візків у  не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;

- встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

- випасати худобу у не відведених для цього місцях;

- розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки дерев та відходи виробництва тощо;

- кидати сміття, папір, тару на вулицях, площі, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах та урнах;

- захаращувати придорожні території, а також балкони, лоджії та вікна і під’їзди будинків та споруд предметами і матеріалами, які негативно впливають на естетичний вигляд та архітектуру їх фасадів;

- наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати у не відведених для цього місцях;

- самовільно підключатися до електромережі зовнішнього освітлення та споживати електроенергію без приладів обліку.

6.7. Контроль за дотриманням Правил благоустрою території селища Каланчак

6.7.1. Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та Каланчацькою районною державною адміністрацією.

6.7.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою території селища здійснюють Каланчацька селищна рада та її виконавчий комітет.

Самоврядний контроль за станом благоустрою території селища здійснюється шляхом:

- проведення перевірок територій;

- розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

- участі в розробці та громадському обговоренні проектів благоустрою селища і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії Каланчацької селищної ради;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.

6.7.3. Громадський контроль у сфері благоустрою території селища здійснюється працівниками правоохоронних органів та працівниками селищної ради на яких покладені дані обов’язки і які залучаються до:

- проведення рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населеного пункту;

- винесенню офіційних письмових попереджень суб’єктам господарювання всіх рівнів та мешканцям селища, що допускають порушення правил благоустрою селища. 

- складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту і поданні їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності відповідно до вимог законодавства ;

- допомоги органам державного контролю у сфері благоустрою населеного пункту у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів та цих  Правил.

6.8 Відповідальність за порушення Правил благоустрою населеного пункту

       До відповідальності за порушення цих Правил у сфері благоустрою населеного пункту, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:

- порушенні Правил благоустрою селища Каланчак (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об’єктів озеленення (стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- порушенні правил тримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях ( стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою селища;

- пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населеного пункту.

       Порушення правил благоустрою територій населених пунктів селищної ради, а також недодержання правил по забезпеченню чистоти та порядку в них тягне за собою адміністративну відповідальність у відповідності із Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради                                                                   О.І.Онуце